ХАТГАЛЫН БАХАРХАЛ

-    Эртний төвлөрсөн суурин газар

-    Аймгийн анхны төв

-    Усан тээврийн үйлчилгээтэй

-    Хүн эмнэлэг, харилцаа холбоо, дамжлага бааз, сургууль, аймгийн шүүх, прокурор зэрэг олон байгууллага, аж ахуйн нэгжийн суурь Хатгалд тавигдсан.

-    1975 онд орон нутгийн  чанартай хот байхдаа 6000 гаруй хүн амтай байсан ба аймгийн төсвийн орлогын 75 хувийг бүрдүүлдэг байсан.

-    1933 онд  Монголын анхны аж үйлдвэрийн нэг Ноос угаах фабрик ашиглалтанд Хатгал сууринд Локомовиль  ЛМ-8 станцаар цахилгаан үйлдвэрлэж анх Хөвсгөлийн хязгаарт гэрэлтэй болж байсан.