Албаны танилцуулга

  • 556

    Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлы...

    ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХАТГАЛ ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын алба 1994 оны 10 дугаар сард Монгол улсын Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу ...

Facebook messenger