Төлөвлөгөө биелэлт

 • 348

  Захирагчийн ажлын албаны эхний ...

  ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙСЭН ОНЦЛОГ АЖЛЫН ТОВЧ БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 2015.06.21.                ...

 • 369

  Захирагчийн ажлын албаны 2015 о...

  ХАТГАЛ ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ,   ҮНЭЛГЭЭ   2015.06.22.   № Агуулга Арга хэмж...

 • 459

  Ажлын тайлан...

  ХАТГАЛ ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ 2014 ОНЫ ТАЙЛАН 2014.12.19. Нэг. Бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар    &nb...

Facebook messenger