АЙМГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 2 ДУГААР ЧУУЛГАНЫГ ХАТГАЛ ТОСГОНЫ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛ ОРОН НУТАГТАА 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 04-05-НЫ ӨДРҮҮДЭД АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хөвсгөл аймгийн эмэгтэйчүүдийн 2 дугаар чуулганы талаарх мэдээллийг доорх линкээр орж үзнэ үү. 

/beta/upload/files/Эмэгтэйчүүдийн чуулганы үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл(1).pdf