Төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ

10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж үзнэ үү.pdf