Хатгал тосгоны 2015 оны ТЕЗ-ын худалдан авах ажиллагааны 4-р улиралын тайлан

/ ТЕЗ-ын 2015 оны худалдан авах тайлан энд дарж үзнэ үү .pdf