Хатгал тосгоны 2016 оны ТЕЗ-ын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

/Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө энд дарж үзнэ үү .pdf