Хөвсгөл аймгийн Хатгал сум
Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон Захирагчийн ажлын алба
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Бат-Очирын  ГанбаатарТосгоны Захирагч98380366
Жамсрангийн Даваадамдин Тосгоны Захирагчийн орлогч98000857
Пүрэвийн Мягмарсүрэн Захирагчийн ажлын албаны дарга 98090089


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Хөрөнөг тоолох тухай тушаал эндээс үзнэ үү...
2015-09-15 14:50:10 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ЕБС-ийн 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ...
2015-09-04 15:15:30 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Цэцэрлэгийн ТГ-ийн мэдээ...
2015-09-03 15:30:45 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Соёлын төвийн 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу...
2015-09-03 15:26:25 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төвсийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж үзнэ үү...
2015-09-02 15:26:32 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын албаны 1-7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан ...
2015-08-04 15:36:23 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хатгал ЕБС-ийн санхүүгийн 1-7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан ...
2015-08-03 15:26:30 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хатгал тосгоны Соёлын төвийн 1-7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан ...
2015-08-03 12:25:35 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хатгал Хүүхдийн цэцэрлэг 1-7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан ...
2015-08-02 11:05:16 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хатгал тосгоны ЕБС-ийн хөрөнгө худалдан авсан зөвшөөрөл ...
2015-06-10 15:26:35 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]