Хатгал тосгоны ОНХСангийн 2016 онд худалдан авах төлөвлөгөө

/2016 оны ОНХСангаар худалдан авах төлөвлөгөө энд дарж үзнэ үү .pdf