Хатгал тосгоны төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэний ажлын байрныг зарлуулах тухай

Төсөв төрийн сангийн ажлын байрны зар энд дарж харна уу