Хатгал тосгоны ТЕЗ-ийн 11 сарын ОНО

/ Хатгал тосгоны  ОНО-ын 11 сарын мэдээг энд дарж үзнэ үү .pdf