Тосгоны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл, орлого, өглөг, авлагын мэдээ, банкны нэгтгэл

/beta/upload/files/Хатгал 8 сарын төсвийн мэдээг энд дарж үзнэ үү.pdf