Тосгоны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл, орлого, өглөг, авлагын мэдээ, банкны нэгтгэл

/beta/upload/files/Тосгоны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл, орлого, өглөг, авлагын мэдээ, арилжааны банкны нэгтггэлийг энд дарж үзнэ үү.pdf