Хатгал тосгоны ерөнхий байдал

Хатгал тосгон

 

Сүхбаатар усан онгоц

 

Хөвсгөл нуур

 

 

Хүслийн хад

 

Могой мод

 

Чэчээн орой

 

Хүй толгой арал

 

Нуур орчмын аялал жуулчлалын баазуудын ерөнхий байдал