Тосгоны хүн амын амьжиргааны түвшин

                                                          ТОСГОНЫ ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИН  

/ 2003 – 2014 оны байдлаар /

Он

Нийт өрхийн тоо

Үүнээс

Нэн ядуу өрхийн ам бүлийн тоо

Ядуу өрхийн ам бүлийн тоо

Ядуу, нэн ядуу өрхийн эзлэх хувь

Ядуу

Нэн ядуу

2003

766

460

48

259

1840

66.3

2004

763

423

46

248

1692

61.5

2005

760

483

39

210

1932

68.6

2006

762

537

32

174

2148

74.6

2007

768

356

29

160

1424

50.1

2008

783

319

26

141

1276

44.1

2009

829

334

25

128

1239

43,3

2010

850

228

18

109

826

28,9

2011

876

219

21

113

819

27,4

2012

877

189

26

129

699

21,5

2013

916

167

31

135

634

18,2

2014

926

167

33

138

632

18,0

                                    ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА П.МЯГМАРСҮРЭН

                                                       ХОЛБОГДОХ УТАС  98090089