Оршин суугчдын хурал

Хатгал тосгоны оршин суугчдын хурал 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр боллоо. Хуралд тосгоны 164 оршин суугч оролцов. Тус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцлээ.

Үүнд:   1. Тосгоны Захирагчийн 2018-2022 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах.

            2. Хөвгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төслийн зээдийн эргэлтийн сангийн /ЗЭС/ мэдээлэл

             3. Алаг-Эрдэнэ сумын 6 дугаар багийг татан буулгаж голын урд, хойд, төв гэсэн 3 хэсэг байгуулах тухай

Description: C:\Users\user\Desktop\Оршин суугчдын хурал зураг\1.jpgDescription: C:\Users\user\Desktop\Оршин суугчдын хурал зураг\3.jpg