Хатгал тосгоны "Уран дөш хүүхдийн цэцэрлэг"-ийн танилцуулга
2024-01-23 12:18:59,   207

Хатгал тосгоны "Хүүхдийн Уран дөш цэцэрлэг" нь 1936 онд үүсэн байгуулагдсан.

Нийт 27 багш ажилчидтай сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна.

Үүнээс  эрхлэгч , арга зүйч, бүлгийн багш - 6, дуу хөгжмийн багш -1, туслах багш- 6, 12 ажилтантай ажиллаж байна.

Багш нарын хувьд тэргүүлэх зэрэгтэй 3 багш, заах аргач зэрэгтэй  1  багш ажиллаж мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан.

Хатгал тосгоны хамран сургах тойргийн хүүхдийг 6 бүлэгт бага, дунд, ахлах, бэлтгэл бүлэгт 235 хүүхдийг хамруулан ажиллаж  байна.

2024-01-23 12:18:59