Нийгмийн бодлого, зохицуулалтын тасаг
Хатгал тосгон 2024 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг дэмжих" нэрлэсэн жил болгон зарлаж нээлтийн үйл ажиллагааг 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа

...

2024-02-29 21:52:06, 142

Дэлгэрэнгүй..
Хөвсгөл аймгийн хатгал тосгон Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг дэмжих жил-2024

...

2024-02-28 15:23:36, 100

Дэлгэрэнгүй..