"Уран дөш хүүхдийн цэцэрлэг" холбоо барих утасны дугаарууд
2024-01-23 12:33:41,   42

      Д/д      Нэрс                                 Албан тушаал                                  Утасны дугаар

  1.    Т. Эрдэнэчимэг              Эрхлэгч___________                 89633535
  2.     Б. Ууганцэцэг                Аргазүйч__________                 88506696

      АЛБАНЫ ЖМЭЙЛ:  sob.khatgal@gmail.com

2024-01-23 12:33:41