Санхүүгийн алба
Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай 18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй эх, эсхүл эцгийн тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг улсын төсвөөс бүрэн хариуцахаар боллоо.

...

2024-01-24 10:39:44, 142

Дэлгэрэнгүй..
“Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл, анхаарах асуудал” танилцуулга сургалтыг зохион байгуулах гэж байна.

...

2024-01-23 17:01:32, 106

Дэлгэрэнгүй..