Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай 18 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй эх, эсхүл эцгийн тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийг улсын төсвөөс бүрэн хариуцахаар боллоо.
2024-01-24 10:39:44,   45