"GoMongolia"- "Өөдөө тэмүүлэх Монгол" Үндэсний зорилт, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалд орон нутгийн иргэд, нөхөрлөл, бүлгүүд болон хоршоодын оролцоо, аялал жуулчлалаас хүртэх эдийн засгийн үр өгөөжийн талаарх сургалт
2024-04-15 17:06:05,   120

ЗАРЛАЛ
"GoMongolia"- "Өөдөө тэмүүлэх Монгол" Үндэсний зорилт, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалд орон нутгийн иргэд, нөхөрлөл, бүлгүүд болон хоршоодын оролцоо, аялал жуулчлалаас хүртэх эдийн засгийн үр өгөөжийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Хөх баавгай Хөвсгөл" аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл хүргэх уулзалт тосгонд 2024 оны 04 сарын 19- ний өдөр болно. Хөтөлбөрийг хавсралтаар орууллаа.

2024-04-15 17:06:05